2019  Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku