V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov
v Maďarsku (VPN ZSM) zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/
VPN ZSM, ktoré sa bude konať

17. júna 2024 (v pondelok) o 10.30 hodine

v knižnici slovenskej školy (1139 Budapest, Lomb u. 1-7).

Návrh na program rokovania:

1./ Vyhodnotenie Súbehu pre slovenské národnostné školy v Maďarsku - Príprava Školy v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene

2./ Vyhodnotenie Súbehu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry - Rozdelenie podpôr VPN ZSM na rok 2024

3./ Aktuálne úlohy a iné

Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Matej Šipický v. r.
predseda Správnej rady VPN ZSM

Budapešť, 5. júna 2024


V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov
v Maďarsku (VPN ZSM) zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/
VPN ZSM, ktoré sa bude konať

30. júna 2023 (v piatok) o 10.30 hodine

v knižnici slovenskej školy (1139 Budapest, Lomb u. 1-7).

Návrh na program rokovania:

1./ Vyhodnotenie Súbehu pre slovenské národnostné školy v Maďarsku - Príprava Školy v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene

2./ Vyhodnotenie Súbehu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry - Rozdelenie podpôr VPN ZSM na rok 2023

3./ Aktuálne úlohy a iné

Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Matej Šipický v. r.
predseda Správnej rady VPN ZSM

Budapešť, 20. júna 2023


V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku
zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/ 
VPN ZSM,
ktoré sa bude konať 24. júna 2022 (v piatok) o 10.30 hodine

v knižnici slovenskej školy (1139 Budapešť, Lomb u. 1-7).

Návrh na program rokovania:

1./ Vyhodnotenie Súbehu pre slovenské národnostné školy v Maďarsku - Príprava Školy v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene

2./ Vyhodnotenie Súbehu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry - Rozdelenie podpôr VPN ZSM na rok 2022

3./ Aktuálne úlohy a iné

Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Matej Šipický v. r.
predseda Správnej rady VPN ZSM

Budapešť, 12. júna 2022


V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov
v Maďarsku (VPN ZSM) zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/,
ktoré sa bude konať 8. júna 2016 (v stredu) o 16.30 hodine
v sídle nadácie (1116 Budapešť, Kondorosi út 10/B. IV/15).

Návrh na program rokovania:

1./ Vyhodnotenie súbehu, rozdelenie podpôr VPN ZSM na rok 2016

3./ Aktuálne úlohy a iné

Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Matej Šipický v. r.
predseda Správnej rady VPN ZSM

Budapešť, 30. mája 2016


V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov
v Maďarsku (VPN ZSM) zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/
VPN ZSM, ktoré sa bude konať
8. mája 2016 (v nedeľu) o 10.00 hodine
v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch
(2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16.)

Návrh na program rokovania:
1./ Hlásenie o činnosti VPN ZSM v roku 2015 a o vyúčtovaní dotácie ÚSŽZ
2./ Tohoročné podpory
- Škola v prírode - Súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku
- Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry
- Jubilejný Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku
- Slovenské spievanky a veršovačky - Celoštátna súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy
3./ Aktuálne úlohy a iné
Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Matej Šipický v. r.
predseda Správnej rady VPN ZSM

Budapešť, 30. apríla 2016


V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM)
zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/ VPN ZSM, ktoré sa bude konať
24. októbra 2015 (v sobotu) o 16.00 hodine v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne.

Návrh na program rokovania:
1./ Aktuálny stav plnenia rozhodnutí o tohoročných podporách
2./ Plnenie rozhodnutia o tohoročnej Škole v prírode
3./ Prerokovanie žiadostí o mimoriadnu podporu
4./ Určenie priorít pre výpis súbehu v roku 2016
5./ Aktuálne úlohy a iné
Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Matej Šipický v. r.
predseda Správnej rady VPN ZSM

Budapešť, 11. októbra 2015


V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM)
zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/ VPN ZSM, ktoré sa bude konať
30. decembra 2014 (v utorok) o 15.00 hodine v sídle nadácie (1116 Budapešť, Kondorosi út 10/B. IV/15).

Návrh na program rokovania:
1./ Plnenie rozhodnutí o tohoročných podporách
2./ Vyhodnotenie tohoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene
3./ Hodnotenie činnosti VPN ZSM v roku 2014 a aktuálne úlohy
4./ Iné
Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Matej Šipický v. r.  
predseda Správnej rady VPN ZSM  

Budapešť, 19. decembra 2014


V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM)
zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/ VPN ZSM, ktoré sa bude konať
29. júna 2014 (v nedeľu) o 10.30 hodine v sídle nadácie (1116 Budapešť, Kondorosi út 10/B. IV/15)
.

Návrh na program rokovania:
1./ Vyhodnotenie súbehu, rozdelenie podpôr VPN ZSM na rok 2014
2./ Príprava tohoročnej Školy v prírode „Poznaj svoje korene“
3./ Aktuálne úlohy a iné

Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Matej Šipický v. r.  
predseda Správnej rady VPN ZSM  

Budapešť, 19. júna 2014


V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM)
zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/ VPN ZSM, ktoré sa bude konať
2. mája 2014 (v piatok) o 12.30 hodine v sídle nadácie (1116 Budapešť, Kondorosi út 10/B. IV/15).

Návrh na program rokovania:

1./ Vypísanie tohoročného súbehu VPN ZSM

2./ Referát o činnosti VPN ZSM v roku 2013

3./ Aktuálne úlohy a iné

Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Anna Divičanová v. r.  

predsedníčka Správnej rady VPN ZSM  

Budapešť, 22. apríla 2014


V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM)
zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/ VPN ZSM, ktoré sa bude konať
28. marca 2014 (v piatok) o 10.00 hodine v sídle nadácie (1116 Budapešť, Kondorosi út 10/B. IV/15).

Návrh na program rokovania:

 

1./ Otázky súvisiace s podaním podnetu na kontrolu tzv. zákonnosti fungovania VPN ZSM (či nadácia vyvíja svoju činnosť v súlade s platnými právnymi normami). Kontrolu vykonáva Generálna prokuratúra Hlavného mesta, ktorá sa obrátila na predsedníčku Správnej rady VPN ZSM so žiadosťou o zaslanie príslušnej dokumentácie.
 

2./ Aktuálne úlohy a iné
 

V prílohe: List Generálnej prokuratúry Hlavného mesta z 28. februára 2014.
 

Ako to uvádzala webová stránka slovaci.hu a ako o tom písali aj Ľudové noviny, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik v novembri 2013 informoval VZ CSSM a verejnosť „o tom, že sa obrátil na prokuratúru vo veci uplatnenia právneho dozoru nad fungovaním Kuratória Verejnoprospešnej nadácie ZSM a nad tým, ako rozdeľuje financie“.
 

Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov.

S pozdravom:

Anna Divičanová v. r.  

predsedníčka Správnej rady VPN ZSM  

Budapešť, 19. marca 2014V zmysle Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM)
zvolávam riadne zasadnutie Správnej rady /Kuratória/ VPN ZSM, ktoré sa bude konať
14. decembra 2013 (v sobotu) o 10.00 hodine v sídle nadácie (1116 Budapešť, Kondorosi út 10/B. IV/15).
Návrh na program rokovania:
1./ Prerokovanie a schválenie nových organizačných prevádzkových predpisov VPN ZSM
2./ Aktuálny stav plnenia rozhodnutí o tohoročných podporách
3./ Vyhodnotenie tohoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene
4./ Nová webová stránka nadácie a otázky súvisiace so zverejňovaním, sprístupňovaním dokumentov VPN ZSM
5./ Hodnotenie činnosti VPN ZSM v roku 2013, aktuálne úlohy a personálne otázky
Počítame s aktívnou účasťou Kurátorov. Na zasadnutie pozývame aj členov Dozornej rady VPN ZSM.
S pozdravom:
Anna Divičanová   
predsedníčka Správnej rady VPN ZSM   
Budapešť, 4. decembra 2013