HATÁROZATOK KÖNYVE

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány
HATÁROZATOK KÖNYVE

Zmluva o poskytnutí podpory na rok 2014 medzi ÚSŽZ a VPN ZSM

Predmetom Zmluvy je poskytnutie podpory na rok 2014 z rozpočtu Poskytovateľa vo výške 99.581,76 € Prijímateľovi, ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003 (ďalej len „Dohoda“).

2023  http://www.oslovma.hu Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku