Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory pre slovenskú národnosť v Maďarsku na rok 2017 vo výške takmer 100 000 eur podpísali 20. mája v Mlynkoch podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Peter Prochácka a predseda Správnej rady Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) Matej Šipický. Podpora z rozpočtu ÚSŽZ je súčasťou štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z roku 2003. Na základe tejto medzinárodnej dohody Slovensko každoročne poskytuje finančnú pomoc pre Slovákov v Maďarsku prostredníctvom VPN ZSM. Tieto finančné prostriedky aj v tomto roku budú použité v prvom rade na výchovno-vzdelávaciu činnosť, usporiadanie tradičnej Školy v prírode Poznaj svoje korene, resp. na učebné pomôcky a podporovanie študentov a pedagógov, ako aj ďalších cieľov súvisiacich s uskutočnením Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. VPN ZSM okrem školských a vzdelávacích inštitúcií, študentov a pedagógov podporuje aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy.