Na základe tejto medzinárodnej dohody Slovensko každoročne poskytuje finančnú pomoc pre slovenskú národnosť v Maďarsku prostredníctvom Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku. „Finančné prostriedky budú použité v prvom rade na výchovno-vzdelávaciu činnosť. V tomto roku sa zameriavame na učebné pomôcky. Radi by sme každému žiakovi, ktorý sa učí po slovensky, poskytli slovensko-maďarský slovník, ďalej by sme veľmi chceli podporiť tých študentov, ktorí študujú slovenčinu, ktorí sa snažia doplňovať vzdelanie, to znamená študijné poplatky vyplatiť, ale hlavne podporiť dlhodobo veľké kultúrne podujatia, ktoré slúžia na zachovanie slovenského jazyka a na zachovávanie a posilňovanie slovenského povedomia,” povedala predsedníčka ZSM. „Tie peniaze idú hlavne do oblasti školstva, samozrejme kultúry, informovanosti a vzdelania. Som veľmi rád, že najdôležitejšia čiastka z týchto peňazí je investovaná do oblasti školstva, a poskytuje sa na letné detské a mládežnícke tábory slovenských detí z Maďarska na Slovensku,” dodal predseda ÚSŽZ Ján Varšo. (tasr)

ZsUszzX2Ján Varšo podpísal v Mlynkoch s Matejom Šipickým dohodu o finančnej pomoci Slovákom v Maďarsku

http://www.uszz.sk/sk/stranka/4097/jan-varso-podpisal-v-mlynkoch-s-matejom-sipickym--dohodu-o-financnej-pomoci-slovakom-v-madarsku

Zmluva o poskytnutí podpory na rok 2016 medzi ÚSŽZ a VPN ZSM

Predmetom Zmluvy je poskytnutie podpory na rok 2016 z rozpočtu ÚSŽZ vo výške 99.581,76 € VPN ZSM, ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.

www.oslovma.hu/XXX/ZmUszz16.pdf

http://www.mszsz-ka.hu/dokumenty/29-zmluva-o-poskytnuti-podpory-na-rok-2016-medzi-us-z-a-vpn-zsm