Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku
Škola v prírode na Slovensku 2020

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda SR na základe dohody medzi vládou SR a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry.

Cieľ: V slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka; spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska. Spoznať krajanov - žiakov slovenskej národnosti z iných krajín a využívať znalosti zo slovenského jazyka vo vzájomnej komunikácii.

Termíny (pre žiakov 6.-8. ročníkov ZŠ):
1. turnus: od 30. augusta do 6. septembra 2020
2. turnus: od 6. septembra do 13. septembra 2020
3. turnus: od 13. septembra do 20. septembra 2020
4. turnus: od 20. septembra do 27. septembra 2020
Miesto: Hotel Lomnistá v lokalite Jasenie (20 km od Brezna).
Pedagogický dozor: pedagógovia - slovenčinári
Prepravu autobusom Budapešť - Jasenie - Budapešť zabezpečuje a hradí VPN ZSM.

Súbeh musí obsahovať:
- názov a adresu školy,
- požadovaný termín
(v záujme využitia všetkých termínov si kuratórium vyhradzuje právo na zmenu termínu),
- počet žiakov - uvedenie ročníkov,
- mená sprevádzajúcich pedagógov.

Termín odoslania projektov: do 10. júna 2020

Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Usporiadatelia Školy v prírode uprednostňujú súbehy škôl, ktoré sa pravidelne zapájajú do slovenských súťažných prehliadok. Správna rada kuratória VPN ZSM vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Egyedovú Baránekovú, u ktorej získate ďalšie informácie - č. tel.: +36 30 928 7599.

V rámci opatrení vzhľadom na ďalšie šírenie koronavírusu COVID-19, s prihliadnutím na vývoj situácie v kontexte s pandémiou a v záujme plnenia opatrení vlády SR a vlády Maďarska proti koronavírusu Správna rada VPN ZSM si vyhradzuje právo zmeny vo všetkých otázkach obsiahnutých v tomto súbehu.

Archív:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1375-poznaj-svoje-korene-oslavy-na-horehroni

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1313-kola-v-prirode-v-hronci-poznaj-svoje-korene

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1106-poznaj-svoje-korene-hronec-2013

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/583-kola-v-prirode-poznaj-svoje-korene

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/24320-uspe-n-prv-turnus-koly-v-prirode-v-hronci

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/23342-jesenne-dobrodru-stva-v-srdci-slovenska

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/20695-neoby-ajna-kola-u-i-sa-zabavne

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/23352-mladi-krajania-na-slovensku

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/21978-horehronske-za-itky-mlade-e

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/21967-uspech-koly-v-prirode-na-slovensku