Spoločného rokovania sa zúčastnili aj členovia Kontrolného výboru ZSM a Dozornej rady VPN ZSM, no a v neposlednom rade ako vzácni hostia aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Po spoločnom zasadnutí a osobitných poradách kontrolno-dozorných tímov sa konali malé oslavy Medzinárodného dňa žien za účasti ľudovej hudby Kučeravý javor z Brezna, pričom účastníci porady pobyt v Nízkych Tatrách využili aj na návštevu turisticky príťažlivých miest okolo vrchov Chopok a Ďumbier.
SpolZas1Prítomní na spoločnom vysunutom, riadnom zasadnutí pod taktovkou predsedníčky ZSM Ruženky Egyedovej Baránekovej a predsedu VPN ZSM Mateja Šipického zhodnotili svoju činnosť za rok 2021 a schválili návrh činnosti na rok 2022, vrátane plánovaných celoštátnych podujatí Zväzu a súbehov VPN ZSM. Predsedníčka ZSM zdôraznila, že najpočetnejšia celoštátna občianska organizácia Slovákov v Maďarsku naďalej chce najmä motivovať, zjednocovať a združovať, spolupracovať so slovenskými samosprávami, spolkami doma i v zahraničí. Plánované podujatia regionálneho a celoštátneho charakteru hovoria samé za seba. Súťažná prehliadka pre žiakov a študentov slovenskej národnosti Slovenské spievanky a veršovačky začne 12. mája regionálnym kolom v Mlynkoch, pokračuje 24. mája v Čabačude a končí celoštátnym kolom 1. júna v Dabaši-Šáre. Dejiskom Valného zhromaždenia ZSM 22. apríla bude Slovenský inštitút v Budapešti. Pod názvom Korene a konáre osvedčená súťaž ZSM pre deti a mládež v tomto roku nadobudne tvar jazykového a národopisného tábora na Slovensku v dňoch 16. až 21. júna. 31. júla ZSM so svojimi partnermi usporiada svoje veľkolepé, tradičné dvojpodujatie: 56. Novohradské národnostné stretnutie a 26. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku pri jazere v Banke. Po nútenej prestávke vedenie Zväzu koncom novembra v Mlynkoch opäť usporiada konferenciu „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“.
Ruženka Egyedová Baráneková v súvislosti s tzv. postcovidovým, popandemickým reštartom, znovurozbehnutím aktivít ZSM a celým radom náročných úloh nastávajúcich mesiacov či rokov v zrkadle blížiacich sa volieb nového vedenia Zväzu oznámila, že aj na ďalšie obdobie mieni kandidovať na post predsedníčky. Ako povedala, „čaká nás veľmi náročná a mimoriadne potrebná činnosť v záujme slovenskej národnosti v Maďarsku. Som presvedčená, že ešte stále máme v sebe toľko zodpovednosti, oduševnenosti a energie, aby sme po nečakanej a náročnej prestávke vyvinuli maximálne úsilie na zachovanie slovenského jazyka, našej krásnej a nenahraditeľnej kultúry, ako aj všetkých hodnôt, ktoré slovenská národnosť v Maďarsku vytvorila“. Predsedníčka ZSM rovnako ako Alžbeta Hollerová Račková a Anton Paulik aj na tomto rokovaní vyzdvihovali nesmierny význam dvoch kľúčových momentov tohto roka: volieb parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku napriek rôznym anomáliám a nedokonalostiam volebného systému podľa možnosti s čo najväčšou podporou a jesenného sčítania obyvateľov, počas ktorého musíme byť schopní aj takpovediac matematicky dokázať, že Slováci v Maďarsku existujú, že nielen spomínajú na svoje korene, nielen cítia ešte čosi po slovensky či slovenské, ale sú odhodlaní jazyk svojich predkov naďalej aktívne používať, hlásia sa k slovenskosti a za Slováka, chcú byť príslušníkmi tejto komunity.
Kurátori VPN ZSM po zhodnotení minuloročnej činnosti nadácie a zvlášť Školy v prírode 2021 sumarizovali činnosť VPN ZSM v uplynulom desaťročí a prerokovali priority a námety pre výpis súbehov v roku 2022. VPN ZSM pod názvom Poznaj svoje korene v septembri t. r. uprostred nízkotatranskej prírody už pätnásty raz zorganizuje týždňové turnusy Školy v prírode pre viac ako dvesto účastníkov, ktorých vyberie formou súbehu pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. Nadácia tiež už tradične vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry. Žiadosti na podporu projektov opäť môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy ako aj fyzické osoby. V zmysle rozhodnutia kurátorov novinkou tohoročnej výzvy bude priorita, ktorú si vynútil život, konkrétne chronický nedostatok dorastu slovenských pedagógov v Maďarsku: spomínaný okruh žiadateľov sa môže veľkou šancou uchádzať o podporu na dofinancovanie zamestnávania slovenčinárov zo Slovenska, resp. zo zahraničia. (fuhl)

Fotogaléria: https://www.facebook.com/oslovma/posts/4836124263153 178

SpolZas2