Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány
HATÁROZATOK KÖNYVE

2014

4/2014 (VI. 29.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2014. évi szlovákiai Erdei iskola szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok koordinálásával és irányításával a projekt szerzőjét és ötletgazdáját, a MSZSZ elnökét, Egyedné Baránek Ruženkát bízza meg. A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

5/2014 (VI. 29.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2014. évben a Szlovák Köztársaság kormányától a Határontúli Szlovákok Hivatala által a MSZSZ KA számára biztosított 99.581,76 euro összegű támogatást az alábbiak szerint használja fel:
- Erdei iskolára: 47 000 euro,
- Pályázat útján elosztandó: 42 624 euro,
- Működési költségek: 9 957,76 euro.
A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

6/2014 (VI. 29.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2014. évben a Szlovák Köztársaság kormányától a Határontúli Szlovákok Hivatala által a MSZSZ KA számára biztosított támogatás pályázat útján elosztandó összegére kiírt oktatási és kulturális tartalmú pályázatáról az alábbiakban részletezett módon döntött: www.oslovma.hu/XXX/VpnVys14.rtf  A Kuratórium a rendelkezésre álló pénzösszeget 112 pályázónak ítélte oda, akikkel a felhasználás feltételeit részletesen tartalmazó szerződést köt. A Kuratórium határozatát nem egyhangú szavazással hozta, mivel a kurátorok a lakhelyüket érintő pályázatok elbírálásánál családtagjaik személyes érintettsége miatt az alábbiak szerint tartózkodtak: Monika Szabová (Oroszlány), Ruženka Egyedová Baráneková (Salgótarján és Nógrád Megye), Anna Komjáthiová (Vanyarc és Nógrád Megye), Tomáš Nagy (Dunaegyháza), Marta Papučková (Pilisszentkereszt) és Helena Somogyiová (Békés Megye).

2013

1/2013 (III. 2.) határozat:             Az MSZSZ KA Kuratóriuma az Alapítvány elnökének és titkárának beszámolóját az Alapítvány 2012. évi működéséről egyhangúlag elfogadta.

2/2013 (III. 2.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma az Alapítvány titkára által
előterjesztett MSZSZ KA 2012. évi Közhasznúsági jelentését és éves beszámolóját az alábbi fő számokkal egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta:

- Mérlegfőösszeg:                               948 E Ft

- Saját tőke:                                        948 E Ft

- Jegyzett tőke:                                   470 E Ft

- Adózás előtti eredmény:                  962 E Ft

- Mérleg szerinti eredmény:              962 E Ft

- Egyéb bevételek:                         28 392 E Ft

- Összes ráfordítás:                        11 638 E Ft

3/2013 (III. 2.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2013. évben a Szlovák Köztársaság kormányától a Határontúli Szlovákok Hivatala által a MSZSZ KA számára biztosítandó támogatás felhasználása céljából hagyományos pályázatát az alábbi prioritások figyelembevételével fogja kiírni:

- magyarországi szlovák fiatalok nemzetiségi tevékenysége

- a MSZSZ megalakulásának 65. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek

A Kuratórium határozatát egyhangú (6 igen) szavazással hozta.

4/2013 (VIII. 15.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2013. évben a Szlovák Köztársaság kormányától a Határontúli Szlovákok Hivatala által a MSZSZ KA számára biztosított 99.581,76 euro összegű támogatást az alábbiak szerint használja fel:

- Erdei iskolára: 49 000 euro,

- Pályázat útján elosztandó: 42 000 euro,

- Működési költségek: 8 581,76 euro.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

5/2013 (VIII. 15.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2013. évi szlovákiai Erdei iskola szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok koordinálásával és irányításával a projekt szerzőjét és ötletgazdáját, a MSZSZ elnökét, Egyedné Baránek Ruženkát bízza meg.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

6/2013 (VIII. 15.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2013. évben a Szlovák Köztársaság kormányától a Határontúli Szlovákok Hivatala által a MSZSZ KA számára biztosított támogatás pályázat útján elosztandó (42 000 euro) összegére kiírt oktatási és kulturális tartalmú pályázatáról az 1. sz. mellékletben részletezett módon egyhangúlag döntött. Az MSZSZ KA Kuratóriuma a rendelkezésre álló 12 428 870 Ft pénzösszeget 105 pályázónak ítélte oda, akikkel a felhasználás feltételeit részletesen tartalmazó szerződést köt.

7/2013 (XII. 14.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma egyhangúlag (6 igen) döntött a 2013. évi oktatási és kulturális tartalmú pályázatán támogatást nyert 4 pályázó kérelméről:

- A Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete esetében a Kuratórium egyetért azzal, hogy a pályázók az elnyert támogatást honoráriumra és szállásköltségekre is felhasználják.

- Pálháza Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata kérésének eleget téve a Kuratórium a pályázónak plusz 38 443 forint összegű támogatást biztosit (utazási költség).

- A Kuratórium hozzájárul ahhoz, hogy Hrivnák Mihály a pályázatában megjelölt célra (nyomdaköltség) 150 000 forint összegű támogatásban részesüljön.

8/2013 (XII. 14.) határozat:             Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2013. évi szlovákiai Erdei iskola szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok koordinálásával és irányításával megbízott Egyedné Baránek Ruženka beszámolóját egyhangúlag (6 igen) elfogadta.

9/2013 (XII. 14.) határozat:             Az MSZSZ KA Kuratóriuma az Alapítvány honlapjának (www.mszsz-ka.hu) üzemeltetésével és szükség szerinti frissítésével határozatlan időre a MSZSZ KA titkárát, Fuhl Imrét bízza meg.

A Kuratórium határozatát egyhangú (6 igen) szavazással hozta.

10/2013 (XII. 14.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma az Alapítvány elnökének és titkárának beszámolóját az Alapítvány 2013. évi működéséről egyhangúlag (6 igen) elfogadta.

2012

1/2012 (V. 26.) határozat:             Az MSZSZ KA Kuratóriuma az Alapítvány titkárának beszámolóját az Alapítvány 2011. évi működéséről egyhangúlag elfogadta.

2/2012 (V. 26.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma az Alapítvány titkára által előterjesztett MSZSZ KA 2011. évi Közhasznúsági jelentését és éves beszámolóját az alábbi fő számokkal egyhangúlag elfogadta:

- Mérlegfőösszeg:                                l 436 E Ft

- Saját tőke:                                          l 436 E Ft

- Jegyzett tőke:                                      470 E Ft

- Adózás előtti eredmény:                         0 E Ft

- Mérleg szerinti eredmény:                      0 E Ft

- Egyéb bevételek:                           24 226 E Ft

- Anyagjellegű ráfordítások:            11 638 E Ft

- Egyéb ráfordítás:                           12 588 E Ft

3/2012 (V. 26.) határozat:             Az MSZSZ KA Kuratóriuma az Alapítvány titkári tisztségére egyhangúlag kinevezi Fuhl Imrét (szül.: 1961. 11. 25-én Pilisszentkereszten, Anyja neve: Franyó Róza, Lakcíme: 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 71). Az Alapítvány titkára a Kuratórium munkáját ügyintéző, titkársági, adminisztrációs teendők ellátásával, valamint banki ügyintézéssel is segíti. A titkár tevékenységét a Kuratóriumi elnök irányításával végzi. A Kuratórium külön feladatok ellátásával bízhatja meg. A titkár által végzett adminisztrációs feladatok költségeit az Alapítvány fedezi, számára éves tiszteletdíjat állapít meg, melynek összege nettó 600.000 forint.

4/2012 (VIII. 29.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2012. évben a Szlovák Köztársaság kormányától a Határontúli Szlovákok Hivatala által a MSZSZ KA számára biztosított 99 581,76 euro összegű támogatást az alábbiak szerint használja fel:

- Erdei iskolára: 50 000 euro,

- Pályázat útján elosztandó: 44 000 euro,

- Működési költségek: 6 000 euro.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

5/2012 (VIII. 29.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2012. évben a Szlovák Köztársaság kormányától a Határontúli Szlovákok Hivatala által a MSZSZ KA számára biztosított támogatás pályázat útján elosztandó (44 000 euro) összegére oktatási és kulturális tartalmú pályázatot ír ki. (1. sz. melléklet)
A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

6/2012 (X. 1.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma a 2012. évben a Szlovák Köztársaság kormányától a Határontúli Szlovákok Hivatala által a MSZSZ KA számára biztosított támogatás pályázat útján elosztandó (44 000 euro) összegére kiírt oktatási és kulturális tartalmú pályázatáról az 1. sz. mellékletben részletezett módon egyhangúlag döntött. Az MSZSZ KA Kuratóriuma a rendelkezésre álló 12 263 190 Ft pénzösszeget 96 pályázónak ítélte oda, akikkel a felhasználás feltételeit részletesen tartalmazó szerződést köt.

7/2012 (XII. 27.) határozat:            Az MSZSZ KA Kuratóriuma az Alapítvány elnökének és titkárának beszámolóját az Alapítvány 2012. évi működéséről egyhangúlag elfogadta.

2011

1/2011 (IX. 02.) határozat:            A kuratórium az adminisztratív (rezsi) kiadásokra

fordítható, a Szlovák Kormány által nyújtott 99.581,76

Eur-os támogatás 8%-át a szerződésben foglaltak

értelmében a feladatok ellátására fordítja.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

2/2011 (IX. 02.) határozat:            A kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyarországi

Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványának 2011. évi

Szlovák Köztársaság által nyújtott támogatásának oly

mértékű felosztását, mely szerint 12.451.000 Ft fordítódjon

a művelődési-kulturális témakörökre és a fennmaradó

összeg, levonva belőle a 8%-os adminisztratív (rezsi) jellegű

kiadásokat az „Erdei iskolára”.

 

3/2011 (IX. 02.) határozat:            Az MSZSZKA Kuratóriuma a mai napi hatállyal az alábbi

pályázati kiírást fogadja el. A Magyarországi Szlovákok

Szövetsége Közhasznú Alapítvány pályázatait az alábbi

témaköröket írja ki: 1. Kulturális-művelődési tevékenység,

2. Taneszközök beszerzése, 3. Tanárok további oktatása,

továbbképzése, 4. Kiadói tevékenység, 5. Népszámlálási

tájékoztatók megszervezése.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

Súbeh Verejnoprospešnej nadácie ZSM

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vypisuje súbeh na podporovanie aktivít súvisiacich so sčítaním obyvateľstva (diskusné fóra, propagačné materiály, príspevky v printových a elektronických médiách), na podporovanie slovenskej kultúrno-osvetovej činnosti, doškoľovania pedagógov, zabezpečenie názorných pomôcok pre výučbu slovenského jazyka a na vydavateľskú činnosť.

Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky. VPN ZSM týmto súbehom podporí aktivity v časovom rámci od 1. septembra do 15. decembra 2011.

Maximálna výška poskytnutej podpory na jeden projekt: 300 000 Ft.

Termín zaslania súťažných prác: do 20. septembra 2011.

Rozhodnutie kuratória: 28. septembra 2011.

Do súbehu sa môžu prihlásiť:

- spoločenské organizácie, slovenské kluby a spolky,

- miestne a regionálne slovenské samosprávy,

- školské inštitúcie.

Cieľ: Podporovanie aktivít súvisiacich so sčítaním obyvateľstva, zachovávanie slovenských kultúrnych hodnôt, podpora záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Uprednostňujú sa:

- programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia,

- programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií.

Povinné prílohy:

- podrobný rozpis projektu (min. 1 strana) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet s uvedením požadovanej výšky príspevku, vlastného príspevku a celkových nákladov na realizáciu projektu,

Upozornenie!

Na pomoc uvádzame webové stránky slovenských firiem zameraných na výrobu a distribúciu učebných pomôcok:

- katalóg učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy: www.ucebnapomocka.sk,

- katalóg výučbového softveru: www.silcom-multimedia.sk,

- katalóg software pre školy: www.terasoft.sk,

- didaktické pomôcky: www.legalsoft.sk,

- katalóg školských pomôcok: www.alexpomocky.sk,

- ďalej: www.orbispictus.sk, www.malovanky.sk, www.naj.sk, www.didaktis.sk, www.mikask.sk, www.publicom.sk.

K žiadosti o podporu treba vyplniť tlačivo, ktoré si možno stiahnuť z webovej stránky: www.zsm.hu. Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Informácie:

Monika Szabová

(tel.: 06 20 4682972).

Ruženka Egyedová Baráneková

(tel.: 06 30 9287599)

4/2011 (IX. 02.) határozat:            Az MSZSZKA Kuratóriuma a mai napi hatállyal az alábbi

pályázati kiírást fogadja el: Ismerd meg gyökereidet

program keretében Erdei iskola pályázatot írt ki a

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

szlovák nemzetiségi iskolák számára.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

Poznaj svoje korene

Škola v prírode na Slovensku

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.

Cieľ: Pre žiakov 6., 7. a 8. ročníkov slovenských národnostných škôl v slovenskom prostredí zabezpečiť možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka; spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

Termíny:

1. turnus od 18. septembra do 27. septembra 2011

2. turnus od 27. septembra do 6. októbra 2011

3. turnus od 6. októbra do 15. októbra 2011

4. turnus od 15. októbra do 23. októbra 2011

Pedagogický dozor: pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapoja do programu.

Prepravu autobusom z Budapešti

zabezpečuje VPN ZSM.

Súbeh musí obsahovať:

- názov a adresu školy,

- požadovaný termín (v záujme využitia všetkých termínov si kuratórium vyhradzuje právo na zmenu termínu)

- počet žiakov - uvedenie ročníkov,

- mená sprevádzajúcich pedagógov.

Termín odoslania projektov: do 11. septembra 2011

Kuratórium VPN ZSM zaslané súbehy posúdi 12. septembra 2011.

Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript...

Informácie:

Monika Szabová

(tel.: 06 20 4682972).

Ruženka Egyedová Baráneková

(tel.: 06 30 9287599)

5/2011 (IX. 02.) határozat:            A Magyarországi Szlovákok Szövetségének Közhasznú

Alapítványa által 2011. évre kiírt pályázatait a

magyarországi szlovákok hetente megjelenő újságában

a Ľudové noviny-ben jelenteti meg, illetve elektronikus

formában a www.mszszka.hu honlapon.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

6/2011 (IX. 02.) határozat:            A Magyarországi Szlovákok Szövetségének Közhasznú

Alapítványa által 2011. évre kiírt pályázataira csak és

kizárólag az alábbi űrlapon lehet pályázni. Az adatlap,

űrlap weboldalról is elérhető.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

Súbeh Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku

na podporovanie aktivít súvisiacich so sčítaním obyvateľstva (diskusné fóra, propagačné materiály, príspevky v printových a elektronických médiách), na podporovanie slovenskej kultúrno-osvetovej činnosti, doškoľovania pedagógov, zabezpečenie názorných pomôcok

pre výučbu slovenského jazyka a na vydavateľskú činnosť

TLAČIVO

Žiadosť o finančnú podporu na rok 2011

Žiadateľ (organizácia): ..............................................................................................................

Adresa: ........................................................................................................................................

Organizačno-právna forma: .....................................................................................................

Telefón / Mobil / Fax: .................................................................. E-mail: ................................

Názov banky žiadateľa: ..................................................................................

Číslo účtu žiadateľa: ..................................................................................................................

Štatutárny zástupca žiadateľa (meno a priezvisko):

Telefón / Mobil / Fax: .................................................................. E-mail: ................................

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): .....................................................................................

Adresa kontaktnej osoby: ..........................................................................................................

Telefón / Mobil / Fax: .................................................................. E-mail: ................................

Názov projektu:

Autor projektu:

Termín realizácie projektu (začiatok - koniec):

Popis projektu

(Druh aktivity, zámery a ciele projektu, komu je určený, význam, atď...

- Minimálne 1 strana v slovenskom jazyku.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Rozpočet projektu

Osobné výdavky: ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Vecné výdavky:

.......................................................................................................................................................

Celkové náklady na realizáciu projektu: .................................................................................

Požadovaná výška príspevku (v HUF): ....................................................................................

Požadovaná suma bude použitá na: .........................................................................................

.......................................................................................................................................................

Vlastný príspevok, resp. ďalšie zdroje financovania projektu:

.......................................................................................................................................................

 

7/2011 (IX. 28.) határozat:            A kuratórium a késve beérkezett, határidőn túl feladott

pályázatokat érvénytelennek tekinti, nem tudja besorolni

a támogatásban részesülhetők sorába.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

8/2011 (IX. 28.) határozat:            A kuratórium a kulturális-művelődési témakörben

beérkezett 129 pályázatból 112 pályázót támogat 12.451.000

Ft értékben a mellékelt táblázat szerint.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

9/2011 (IX. 28.) határozat:            A kuratórium a mellékletben található értesítő levelet,

szerződét, szerződési elszámolás magyarázatát küldi ki

a támogatottaknak.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

10/2011 (IX. 28.) határozat:            Az MSZSZKA Kuratóriuma az EURO-ban történő

készpénzes kifizetést is lehetővé teszi a támogatott

szervezetek számára, illetve a pályázatban feltüntetett

számlaszámra kell a támogatási összeget utalni.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

11/2011 (IX. 28.) határozat:            Az MSZSZKA Kuratóriuma az erdei iskola 2011.

programjában résztvevő iskolák és gyermekek létszámát

az alábbiak szerint határozza meg:

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

I. turnus: 18. september - 27. september 2011

Základná škola Santov              15 žiakov1 pedagóg

Základná škola Lucina              12 žiakov1 pedagóg

Základná škola Mlynky                        12 žiakov1 pedagóg

Základná škola Veňarec                        12 žiakov1 pedagóg

II. turnus: 27. september - 6. október 2011

Základná škola Veňarec                        12 žiakov1 pedagóg

Základná škola Níža                              10 žiakov1 pedagóg

Základná škola Veľký Bánhedeš            12 žiakov1 pedagóg

Základná škola Gerendáš                   12 žiakov1 pedagóg

Základná škola Malá Nána               5 žiakov

III. turnus: 6. október - 15. október 2011

Základná škola Slovenský Komlóš            25 žiakov2 pedagógovia

Základná škola Čabačud                     12 žiakov1 pedagóg

Základná škola Čív                                12 žiakov1 pedagóg

Základná škola Budapešť                   2 žiaci

IV. turnus: 15. október - 22. október 2011

Základná škola Békešská Čaba   20 žiakov1 pedagóg

Základná škola Héhalom                     12 žiakov1 pedagóg

Základná škola Nová Huť                 9 žiakov1 pedagóg

Základná škola Dabas               10 žiakov1 pedagóg

2010

1/2010 (IV. 09.) határozat:            A kuratórium az adminisztratív (rezsi) kiadásokra

fordítható, a Szlovák Kormány által nyújtott 99.581,76
Eur-os támogatás 8 %-át a szerződésben foglaltak értelmében a feladatok ellátására fordítja.
A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

2/2010 (IV. 09.) határozat:            A kuratórium egyhangulag elfogadta a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványának 2010. évi, a Szlovák Köztársaság által nyújtott támogatásának oly mértékű felosztását, mely szerint 9.642.900 Ft fordítódjon a művelődési-kulturális témakörökre és a fennmaradó összeg, levonva belőle a 8%-os adminisztratív (rezsi) jellegű kiadásokat az „Erdei iskolára”.

3/2010 (IV. 09.) határozat:            Az MSZSZKA Kuratóriuma a mai napi hatállyal
egyhangúlag az alábbi pályázati kiírást fogadta el:

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány az alábbi pályázati témaköröket írja ki:

1.                                            KULTURÁLIS-MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

2.                                            TANÁROK TOVÁBBI OKTATÁSA, TOVÁBBKÉPZÉSE

3.                                            TANESZKÖZÖK BESZERZÉSE

4.                                            SZLOVÁK NEMZETISÉG ELEKTRONIKUS FORMÁJÚ PREZENTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

5.                                            KIADÓI TEVÉKENYSÉG

Az anyagi támogatást a Szlovák Köztársaság nyújtotta.

Maximálisan igényelhető támogatás egy projektre: 200 000 Ft

Beküldési határidő: 2010. május 8.

Döntés: 2010. május 20.

Pályázatot nyújthatnak be:

-                                              társadalmi szervezetek,

-                                              helyi és regionális szlovák önkormányzatok,

-                                              iskolák és óvodák

Cél:: Szlovák kulturális értékek megőrzése, művészeti és művelődési tevékenységek támogatása.

Előnyben részesülnek:

- azok a programok, melyek szlovák nyelven hangzanak el,

- azok a programok, melyek a szlovák nyelv és a szlovák hagyományok megőrzését segítik elő.

Kötelező mellékletek:

-                                              2010. évi munkaterv

-                                              projekt részletes leírása

-                                              pontos költségvetés

-                                              2010. évi tagdíj befizetését igazoló dokumentum

Figyelem!

Segítségnyújtásként mellékeljük azokat a weboldal címeket, melyek a szemléltetőeszközök forgalmazásával foglalkoznak:

-                                              óvodai, általános iskolai, középiskolai szemléltetőeszközök katalógusa: www.ucebnapomocka.sk

-                                              Oktatói softver: www.silcom-multimedia.sk

-                                              Software katalógus iskolák számára: www.terasoft.sk

-                                              Didaktikai segédletek: www.legalsoft.sk

-                                              Iskolai segédeszközök katalógusa: www.alexpomocky.sk

-                                              Továbbá: www.orbispictus.sk, www.malovanky.sk, www.naj.sk

-                                              Pályázni meghatározott úrlapon lehetséges, melyet a MSZSZ régióvezetőitől, vagy a következő oldalakról lehet letölteni: www.zsm.hu, vagy www.luno.hu és a következő postacímen lehet beszerezni MSZSZ (1116 Budapest, Kondorosi út 10./B. IV./15.).

-                                              Anna Szigetiová Szántaiová - Békescsaba,

-                                              Marta Papučková - Pilisszentkereszt

-                                              Veronika Árendášová - Tardos

-                                              Katarína Krafčenková - Sátoraljaújhely,

-                                              Valéria Petőfiová - Répáshuta,

-                                              Judita Fábriová -Szarvas,

-                                              Anna Molnárová - Tótkomlós,

-                                              Ruženka Egyedová Baráneková - Salgótarján.

Információ: Szabó Mónika (06-30-8223878)

Postacím: MSZSZ

                                               Budapest, Kondorosi út 10/B. B. ép. IV./15.

Súbeh Verejnoprospešnej nadácie ZSM

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje

súbeh na podporovanie slovenskej kultúrno-osvetovej činnosti, podporovanie doškoľovania pedagógov, zabezpečenie názorných pomôcok pre výučbu slovenského jazyka, vytvorenie slovenského národnostného prostredia (galérie osobností) a na vydavateľskú činnosť, prezentáciu slovenskej menšiny v Maďarsku v elektronickej forme.

Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky.

Maximálna výška poskytnutej podpory na jeden projekt: 200 000 Ft

Termín zaslania súťažných prác: do 8. mája 2010

Rozhodnutie kuratória: 20. mája 2010

Do súbehu sa môžu prihlásiť:

·                                              spoločenské organizácie, slovenské kluby a spolky záujmovej umeleckej činnosti

·                                              miestne a regionálne slovenské samosprávy,

·                                              školské inštitúcie každého stupňa.

Cieľ: Zachovávanie slovenských kultúrnych hodnôt, podpora záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Uprednostňujú sa:

·                                              programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku,

·                                              programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií.

Povinné prílohy:

·                                              plán činnosti na rok 2010,

·                                              podrobný rozpis projektu (min. 1 strana),

·                                              presný rozpočet

·                                              potvrdenie o zaplatení členských poplatkov na rok 2010.

Upozornenie!

Na pomoc uvádzame webové stránky slovenských firiem zameraných na výrobu a distribúciu učebných pomôcok:

·                                              Katalóg učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy: www.ucebnapomocka.sk,

·                                              Katalóg výučbového softveru: www.silcom-multimedia.sk,

·                                              Katalóg software pre školy: www.terasoft.sk,

·                                              Didaktické pomôcky: www.legalsoft.sk,

·                                              Katalóg školských pomôcok: www.alexpomocky.sk,

·                                              Ďalej: www.orbispictus.sk, www.malovanky.sk, www.naj.sk, www.didaktis.sk, www.mikask.sk, www.publicom.sk.

Žiadosť o podporu treba zaslať na tlačive, ktoré si možno zaobstarať u regionálnych vedúcich ZSM, alebo si stiahnuť z webovej stránky: www.zsm.hu, alebo www.luno.hu a na poštovej adrese ZSM (1116 Budapest, Kondorosi út 10./B. IV./15.).

Anna Szigetiová Szántaiová - Békešská Čaba,

Marta Papučková - Mlynky,

Veronika Árendášová - Tardoš,

Katarína Krafčenková - Nové Mesto pod Šiatrom,

Valéria Petőfiová - Répašská Huta,

Judita Fábriová -Sarvaš,

Anna Molnárová - Slovenský Komlóš,

Ruženka Egyedová Baráneková - Šalgótarján.

Informácie:

Monika Szabová

(tel: 06 30 8223878).

4/2010 (IV. 09.) határozat:            Az MSZSZKA Kuratóriuma a mai napi hatállyal

egyhangúlag az alábbi pályázati kiírást fogadta el:

Ismerd meg gyökereidet-program keretében-erdei iskola

Pályázatot írt ki a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány szlovák nemzetiségi iskolák számára.

Az anyagi támogatást a Szlovák Köztársaság nyújtotta a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság által aláírt nemzeti kisebbségek támogatásáról szóló támogatások a művelődés és kultúra területén.

CÉL: Szlovák nemzetiségi iskolákban tanuló diákok számára biztosítani anyanyelvi környzetben a nyelv jobb elsajátítását, erősíteni az érzelmi összetartozást a szlovák néppel, felkészíteni a diákokat a szlovák nyelvvizsgára, megismerni Szlovákia történelmét, kultúráját és természeti kincseit.

IDŐPONTOK

1. turnus 2010. szeptember 12-18. (alsó tagozat részére, illetve olyan magyarországi szlovák települések számára, ahol a szlovák nyelvet oktatási intézményben nem tanítják)

2. turnus 2010. szeptember 18-26.

3. turnus 2010. szeptember 26-október 5.

4. turnus 2010. október 5-14.

5. turnus 2010. október 14-22 (középiskolások, egyetemisták számára).

HELY: RZ PONIKLEC Hronec pri Brezne

Tanári felügyelet: pedagógusok, azokból az iskolákból, melyek bekapcsolódnak a programba

Az autóbuszos kijutást az Alapítvány állja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az iskola neve és címe,

- időpont(turnus) megjelölése, (A Kuratórium fenntartja magának a jogot az időpontok cseréjére, abból a célból, hogy minden turnus ki legyen használva)

- diákok létszáma - évfolyam megjelölésével

- kísérő tanár neve.

Projektek beküldésének határideje: 2010. május 8.

Döntés: 2010. május 20.

A pályázatokat elektronikus formában is el lehet juttatni a következő címre: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., illetve a következő postacímre: MSZSZ: 1116 Budapest, Kondorosi út 10./B. B. ép. IV./15.

Információk: Ruženka Egyedová Baráneková (č. tel.: 06 30 9287599) a Monika Szabová (č. tel.: 06 30 8223878).

Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku

Verejnoprospešná nadácia ZSM Lipa vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene - škola v prírode na Slovensku súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda SR na základe dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.

Cieľ: V slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka; spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

Termíny

1. turnus od 12. septembra do 18. septembra 2010 (pre žiakov prvého stupňa základných škôl a žiakov zo slovenských národnostných obcí, kde sa slovenčina nevyučuje),

2. turnus od 18. septembra do 26. septembra 2010,

3. turnus od 26. septembra do 5. októbra 2010,

4. turnus od 5. októbra do 14. októbra 2010,

5. turnus od 14. októbra do 22. októbra 2010 (pre stredo- a vysokoškolákov).

Miesto: RZ PONIKLEC v Hronci pri Brezne.

Pedagogický dozor: pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapoja do programu.

Prepravu autobusom zabezpečuje VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Lipa.

Súbeh musí obsahovať:

- názov a adresu školy,

- požadovaný termín (v záujme využitia všetkých termínov si kuratórium vyhradzuje právo na zmenu termínu)

- počet žiakov - uvedenie ročníkov,

- mená sprevádzajúcich pedagógov.

Termín odoslania projektov: do 8. mája 2010

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa zaslané súbehy posúdi 20. mája 2010

Súbehy možno zaslať aj elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,

resp. na poštovú adresu ZSM: 1116 Budapest, Kondorosi út 10./B. IV./15

Informácie:

Ruženka Egyedová Baráneková

(č. tel.: 06 30 9287599)

a Monika Szabová

(č. tel.: 06 30 8223878).

5/2010 (IV. 09.) határozat:            A Magyarországi Szlovákok Szövetségének Közhasznú

Alapítványa által 2010. évre kiírt pályázatait a

magyarországi szlovákok hetente megjelenő újságában,

a Ľudové noviny-ben jelenteti meg, illetve elektronikus

formában a www.mszszka.hu honlapon.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

6/2010 (IV. 09.) határozat:            A Magyarországi Szlovákok Szövetségének Közhasznú

Alapítványa által 2010. évre kiírt pályázataira csak és

kizárólag az alábbi űrlapon lehet pályázni. Az adatlap,

űrlap weboldalról is elérhető.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

VEREJNOPROSPEŠNÁ NADÁCIA ZVÄZU SLOVÁKOV V MAĎARSKU

Magyarországi Szlovákok Közhasznú Alapítvány

2120 Dunakeszi, Dr.Babicz Béla utca 10.

ŰRLAP

anyagi támogatáshoz 2010. évi

Pályázó (szervezet):   

Cím:   

Szervezeti-jogi forma:     

Telefon/Fax.:            Email:

Bankszámlaszám:     

Bank neve és címe:  

Törvényes képviselő (családnév és keresztnév):  

Telefon:            Email:

Kapcsolattartó személy (családnév és keresztnév):  

Kapcsolattartó személy címe:  

Telefon:            Email:

Program:       

Projekt címe:

Projekt szerzője:        

A program tervezett időpontja:      

Program rövid leírása:

A projekt részletes költségvetése: (Személyi jellegű kiadások, dologi kiadások)

Igényelt támogatás összege Ft-ban:    

Saját forrás:  

A projekt teljes költségvetése:          

Az igényelt összeg az alábbiakra lesz fordítva: 

Törvényes képviselő aláírása            Kapcsolattartó személy aláírása

Pályázó pecsétje

Dátum:

TLAČIVO

pre žiadosť o finančnú podporu na rok 2010

Žiadateľ (organizácia):

Adresa:         

Organizačno-právna forma:           

Telefón/Fax.:            Email:

Číslo účtu:     

Názov a adresa banky:           

Štatutárny zástupca žiadateľa (meno a priezvisko):   

Telefón:            Email:

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):   

Adresa kontaktnej osoby:

Telefón:            Email:

Program:       

Názov projektu:       

Autor projektu:       

Plánovaný termín programu:     

Krátky rozpis programu:

Podrobný rozpočet podujatia: (Osobné výdavky, vecné výdavky)

Požadovaná výška príspevku v HUF:  

Vlastný príspevok:     

Celkové náklady na realizáciu projektu:       

Požadovaná suma bude použitá na:     

Podpis štatutárneho zástupcu            Podpis kontaktnej osoby

Pečiatka žiadateľa

Dátum:

7/2010 (V. 26.) határozat:            A kuratórium a késve beérkezett, határidőn túl

feladott pályázatokat érvénytelennek tekinti, nem

tudja besorolni a támogatásban részesülhetők sorába.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

8/2010 (V. 26.) határozat:            A kuratórium a kulturális-művelődési témakörben

beérkezett 153 pályázatból 105 pályázót támogat 9.642.900

Ft értékben a mellékelt táblázat szerint.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

9/2010 (V. 26.) határozat:            A kuratórium az alábbi értesítő levelet, szerződét küldi ki

a támogatottaknak.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

Iktatószám: XX/S/2010

Címzett / Pályázó

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítem, hogy a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 2010. május 26-ai döntése értelmében a Kiadói tevékenység témakörben benyújtott

XXXXXXXX

című pályázati program XXX.XXX Ft (azaz xxxxxxxx forint) támogatásban részesül.

A mellékelt szerződések mindkét példányát szíveskedjék cégszerűen aláírni, majd egyik példányt ajánlott, elsőbbségi küldeményként az alábbi címre (Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet, 1116 Budapest, Kondorosi út 10./b. B. IV./15.) postafordultával visszaküldeni.

A támogatási összeg utalására a szerződés visszaérkezése után kerül sor.

Budapest, 2010. június 09.

Tisztelettel:

Galavics Gézáné szn. Gyivicsán Anna

a Kuratórium Elnöke

Iktatószám: XX/S/2010

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány (székhely: 2120 Dunakeszi, Dr. Babicz Béla utca 10. II./11.), mint támogató (a kuratórium elnöke Galavics Gézáné szn. Gyivicsán Anna), másrészről a(z)

XXXXX XXXXX XXXXX

mint kedvezményezett között az alábbiak szerint:

1. A Kuratóriumnak a Kiadói tevékenység témakörben hozott 2010. május 26-ai döntésének megfelelően a kedvezményezett

XXXXXXXX XXXXXXXX

című pályázati program megvalósítására XXX.000,-Ft (azaz xxxxxxxx forint) elszámolás köteles támogatásban részesül.

A támogatott tevékenység kezdete: 2010. május 26.

A támogatott tevékenység vége: 2010. december 5.

A pályázó adatai szervezet esetén:          

A szervezet címe:  

A szervezet kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjének címe és telefonszáma:

A szervezet számláját kezelő pénzintézet, ill. számlaszáma:

A szervezet adószáma:     

2. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány kötelezettsége:

A megítélt összeget az aláírt és kitöltött szerződés egy példányának visszaérkezése után a támogatott szervezet bankszámlájára átutalja.

3. A pályázó kötelezettsége:

3.1. A kiutalt összeget kizárólag a pályázatban megjelölt, és a kuratórium által megerősített célra használható fel. (A támogatás nem fordítható élvezeti cikkekre.)

3.2. A bizonylatokat, számlákat a Támogatott szervezet nevére kell kiállítatni. Csak az erre a nevére kiállított számlákat tudjuk elfogadni.

3.3. A pályázatban és a szerződésben vállalt feladat befejezését, de legfeljebb 2010. december 05-ig (postai úton a beadási határidő napján 24.00 óráig - a pályázó érdekében ajánlott küldeményként) írásos beszámolót (maximum 2 oldal) kell küldeni az Alapítvány levelezési címére (Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány, 1116 Budapest, Kondorosi út 10./b. B. IV./15.)

3.4. Az elszámolási lapon feltüntetett bizonylatok hitelesített másolatait köteles megküldeni az Alapítvány levelezési címére, eredeti bizonylatokat 5 évig megőrizni.

3.5. A fel nem használt összeget az Alapítvány számlájára visszautalni tartozik.

3.6. A Kuratórium a folyósított támogatás felhasználást bármikor ellenőrizheti.

4. A 3.3. pont szerinti írásos beszámoló (elszámolás) hiánya esetén az Alapítvány a már folyósított támogatást számlájára visszakérheti.

5. Amennyiben a támogatott munka, vagy annak produktuma közönség elé kerül, a pályázó köteles feltüntetni, hogy a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány támogatásával készült. Ennek hiányában a folyósított összeget az Alapítvány számlájára visszautalni tartozik.

6. A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

Budapest, 2010. június 01.

Galavics Gézáné szn. Gyivicsán Anna                           A kedvezményezett bélyegzője

A kuratórium elnöke                           és képviselőjének aláírása

 

10/2010 (V. 26.) határozat:            Az MSZSZKA Kuratóriuma az EURO-ban történő

készpénzes kifizetést is lehetővé teszi a támogatott

szervezetek számára, illetve a pályázatban feltüntetett

számlaszámra kell a támogatási összeget utalni.

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

 

11/2010 (V. 26.) határozat:            Az MSZSZKA Kuratóriuma az erdei iskola 2010.

programjában résztvevő iskolák és gyermekek létszámát

az alábbiak szerint határozza meg:

A Kuratórium határozatát egyhangú szavazással hozta.

I. turnus (12. 09. 2010 - 18. 09. 2010)

Základná škola Čabačud                                 14 žiakov

Základná škola Terany                          10 žiakov

Základná škola Veľký Bánhedeš                   10 žiakov

Základná škola Gerendáš                               10 žiakov

Základná škola Horné Peťany                       16 žiakov

Základná škola Veňarec - Galgaguta            16 žiakov

II. turnus (18. 09. 2010 - 26. 09. 2010)

Základná škola Veňarec                                    16 žiakov

Základná škola Kestúc                          18 žiakov

Základná škola Slovenský Komlóš                       23 žiakov

III. turnus (26. 09. 2010 - 05. 10. 2010)

Základná škola Šárišáp                        18 žiakov

Základná škola Santov                          20 žiakov

Základná škola Mlynky                                    15 žiakov

Základná škola Dunaeďház                16 žiakov

IV. turnus (05. 10. 2010 - 14. 10. 2010)

Základná škola Níža                                          12 žiakov

Základná škola Héhalom                                 14 žiakov

Základná škola Nová Huť                             11 žiakov

Základná škola Lucina                          12 žiakov

Základná škola Čív                                            12 žiakov

V. turnus (14. 10. 2010 - 21. 10. 2010)

Slovenské gymnázium B. Čaba               27 žiakov

Slovenské gymnázium Budapešť                   9 žiakov

Regő Kovács - Dorog                                   1 žiak

Stredoškoláci a vysokoškoláci                     10 žiakov

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet

6/2012 (V. 18.) határozat:             Az MSZSZKSZ Küldöttgyűlése a mai napon a Szövetség elnöke javaslatára a szervezet Alapítványába MSZSZKA a következő személyeket választotta kuratóriumi tagnak: elnök Dr. Galavics Gézáné Dr. Gyivicsán Anna, tagok Somogyi Józsefné, Nagy Tamás, Komjáti Anna, Papucsek Márta, Szabó Mónika, Dr. Egyedné Baránek Ruženka, illetve a számvizsgáló bizottság tagjává Fehér Jánosnét, Szabó Istvánnét, Lénártné Orliczki Juditot 59 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

6/2015(V.09) határozat:         A közgyűlés a MSZSZ KA 2014 évi tevékenységéről szóló jelentését egyhangúlag elfogadta

8/2017(05.05) határozat:       A közgyűlés a MSZSZ KA 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai  jelentést, valamint a számszaki                                                 beszámolót 1.750 Eft mérleg főösszeg, az adózott eredményt 272 Eft egyhangúlag elfogadta.