Az Alapítvány célja az emberi kapcsolatok kiszélesítése, különös tekintettel a szlovák nyelv és kultúra ápolásának elősegítésére, valamint a szlovák települések kommunális infrastruktúráját szolgáló létesítmények támogatására, az Alapítvány közvetítésével.

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el és támogatja:

a.         anyanyelvi kultúrát ápolja elsősorban működési területén, de Magyarország határain belül és a határokon kívül is;

b.         tehetséggondozó tevékenységet folytat, szakkörök, vetélkedők, táborok, levelező versenyek szervezésével;

c.         civil szervezeteket támogat elsősorban a működési területén, de határon belül és határon túli területeken is;

d.         egyéb kiadványok megjelentetése, valamint a működési kört érintő egyéb kiadványok megjelentetésének támogatása;

e.         pedagógusok, közművelődési és a civil szféra szakembereinek át- és továbbképzése;

f.         a civil szervezetek kapacitásának fejlesztése; a tagszervezetekkel való együttműködés, érdekképviseleti feladatok ellátása; közös pályázatok elkészítése.

Az Alapító az Alapítvány működésének biztosítására hét (7) főből, a Kurátorokból álló Kuratóriumot jelöl ki, amely felelős az alapítványi cél elérését előmozdító, a hatályos jogszabályoknak megfelelő működés biztosításáért, a közvetlen célok és programok kidolgozásáért. A Kuratórium az Alapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve.

A Fővárosi Törvényszék végzése

Közhasznúság megállapítása / A képviselet és a kezelő szerv összetételének megváltozása
/ Az alapító okirat módosításának tudomásul vétele
 

A MSZSZ KA Szervezeti és Működési Szabályzata

Összhangban az Alapítványnak a Fővárosi Törvényszéknél nyilvántartásba vett Alapító Okiratával.

Alapító okirat